אהרון אפלבאום

אהרון אפלבאום – איש עסקים מולטימליונר המקדם ותומך בארגון יד לאחים והמרכז הישראלי לנפגעי כתות

אהרון אפלבאום מחברת אפלטק תומך בארגון יד לאחים

אהרון אפלבאום מחברת אפלטק – מולטימליונר אשר משמש כתומך העיקרי של ארגון יד לאחים והמרכז הישראלי לכתות

אהרון אפלבאום (מנכ”ל חברת אפלטק אלקטרוניקה) הוא מולטימליונר בעל אמצעים רבים אשר שם לו למטרה לתמוך בצורה פיננסית, ארגונית ומימונית בארגון יד לאחים ובשלוחה החילונית שלו המרכז הישראלי לנפגעי כתות. אהרון אפלבאום תומך בכל פעילות האינטרנט, פעילי השטח, גיוס תרומות, ואימון פעילים לשני המרכזים. (יד לאחים למגזר החרדי, והמרכז לכתות – למגזר החילוני).
ביחד עם רמי פלר, אהרון אפלבאום מנצל את ממונו ורשת קשריו הענפה על מנת לתמוך בארגון יד לאחים על שלל שלוחותיו. אהרון אפלבאום נחשב מאוד בחוגים החרדים, ובהרבה איזכורים ברשת האינטרנט  תומכים של ארגון יד לאחים מתארים איך אהרון אפלבאום תומך ומקדם את פעילות יד לאחים.

אהרון אפלבאום באתר תפוז
(אהרון אפלבאום באתר כדורי (פורום חרדי ידוע)
אהרון אפלבאום ופועלו למען ארגון יד לאחים