המרכז הישראלי לנפגעי כתות הוקם ב-2006 על-ידי רמי פלר – עובדה שמוצנעת על-ידי המרכז עד היום . במהלך השנתיים הראשונות לקיומו קיבל המרכז יותר משני מיליון שקלים מפלר או מעמותת “המשרד לענייני חסד” (שפלר היה התורם היחידי שלה) – סכום...
Continue Reading →