מי אנחנו

מי אנחנו

אנחנו פעילים חברתיים ואקטיבסיטים מכל הזרמים התאחדנו  בכדי להטיל אור על ההיסטוריה, הרקע, הפעילות והאידיאולוגיה מאחורי הגוף הנקרא “המרכז הישראלי לנפגעי כתות” ו”מומחים לכתות” או “פעילים נגד כתות” אחרים בישראל.
אתר אינטרנט זה , אשר מכיל כמות נכבדה של עובדות וציטוטים וסקירה נרחבת של מחקרים אקדמיים מהארץ ומהעולם, נובע מההכרה שבישראל מתנהל כיום קמפיין תעמולה שמטרתו לעורר “פניקה מוסרית” כנגד קבוצות מיעוט רוחניות ודתיות וליצור אווירה של חוסר סובלנות שמנוגדת לערכי הדמוקרטיה הישראלית (ובראשם חופש הדת כפי שהוא מובטח במגילת העצמאות) והצלחתו נשענת על בורות – הן בקרב הציבור והמדיה והן בקרב עובדי ממשלה ונבחרי ציבור.